Aura Reading

Een aura is het energieveld rondom het fysieke lichaam, je uitstraling van je lichaam en geest.
Alles wat je denkt en voelt straal je uit. Je persoonlijke proces staat centraal. Het lezen van het aura kan interessant zijn om te zien hoe jij nu in het leven staat. Bijvoorbeeld hoe je je eigen ruimte inneemt/opgeeft, ben je gevoelig voor invloeden van buitenaf...of andere thema’s die op dit moment spelen.

Als mens zijn we een bron van energie, in een aurareading wordt gekeken naar iemands energiesysteem. Als aurareader richt ik me dan vooral op het heden. Kwesties die inzicht geven in problemen uit het verleden kunnen naar voren komen omdat ze nog niet verwerkt zijn.

Je aura wordt gelezen op:

• vorm
• kleur of kleuren
• sfeer van je aura
• emoties
• energiestroom

De verschillende aura–lagen:

• fysieke
• emotionele
• mentale
• spirituele

Hoe stroomt je aura, welke emoties spelen er, wat heb je nodig.... Door hier naar te kijken en het met je te bespreken komt er beweging in en komen thema’s los als die er zijn. Er wordt gekeken via het contact op wezensniveau. Je wezen geeft door wat je nodig hebt om weer in balans te komen, soms komt er ook een healing bij.