Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en IN LICHT deze informatie actueel, volledig en nauwkeurig tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. IN LICHT noch de webdesigner aanvaardt enige aansprakelijkheid voor mogelijke fouten dan wel tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de informatie op deze Internet Site rust auteursrecht. Overname van teksten en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met Edith Otten.

Informatie van derden

IN LICHT noch de webdesigner is verantwoordelijk voor de inhoud en- of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.